Nejlepší investicí, kterou můžete udělat, je investice do sebe. Čím více se naučíte, tím více získáte.

Jak bude vypadat naše spolupráce?

Úvodní setkání

Cílem úvodního setkání je, abychom společně nastavili podmínky spolupráce. Seznámili se s konceptem a programem vzdělávání. Pokud bude spolupráce dávat oběma stranám smysl, přikročíme k volbě konkrétních úrovní vzdělání.

Úroveň - Bronze

Stěžejní a nezbytné znalosti na základní, ovšem plně funkční úrovni. Cílem této úrovně, je klienta nasměrovat k lepšímu fungování s penězi a majetkem. Rovněž ho odkázat na další samostatné studium.

Úroveň - Silver

V této úrovni se již dostáváme ke konkrétním možnostem řešení a rozebíráme danou situaci u klienta. Rovněž se dává větší prostor na individuální dotazy s cílem, dostat se do hloubky témat, která klienta zajímají.

Úroveň - Gold

Cílem této úrovně je, aby se z žáka stal mistr. Je apelováno na testování znalostí a na uvedení těchto nabytých znalostí do praxe.